Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w roku szkolnym 2018/19

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika
Główny księgowy Renata Buller
Sekretarz szkoły Anna Florczyk
Referent księgowy Katarzyna Owczarczyk
Intendent Aleksandra Talarek
Kucharz Dorota Winiarska
Pomoc kuchenna Krystyna Kozłowska
Konserwator Hieronim Powiertowski
Piotr Wójcik
Opiekunka w autobusie Barbara Rogalska
Osoba przeprowadzająca dzieci Anna Karasiewicz/Piotr Wójcik
Sprzątaczka        Monika Szulc
Krystyna Dyrda
Bożena Frelik
Barbara Gertz
Elżbieta Kuban
Małgorzata Lewandowska
Danuta Linkowska
Jolanta Mucharska-Thiem
Woźny Janina Wiśniewska
Krystyna Dyrda/Anna Karasiewicz