Kalendarz roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2020
Zakończenie I semestru 22.01.2021
Ferie zimowe 15.02 - 28.02.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06.04.2021
Egzamin ósmoklasisty 25 - 27.05.2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25.06.2021
Ferie letnie 26.06. - 31.08.2021
Inne dni wolne od zajęć 11.11.2020, 06.01.2021, 03.05.2021, 3.06.2021
Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 4 - 5.01.2021, 25 - 27.05.2021, 04.06.2021