Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie ucznia klas 0 - I szkoły podstawowej do świetlicy szkolnej
Zgłoszenie ucznia klas II - III szkoły podstawowej do świetlicy szkolnej
Zgłoszenie ucznia klas IV - VII i gimnazjum do świetlicy szkolnej
Zgoda rodziców na samodzielny powrót do domu - uczniowie dojeżdżający
Zgoda rodziców na samodzielny powrót do domu po wcześniej skończonych lekcjach
Oświadczenie rodziców w sprawie przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie rodziców w sprawie upubliczniania wizerunku dziecka w mediach
Deklaracja wyboru zajęć wych. fiz. do wyboru przez ucznia gimnazjum
Deklaracja wyboru zajęć wych. fiz. do wyboru przez ucznia szkoły podstawowej
Wniosek rodziców o zwolnienie dziecka z fakultetów w zakresie wych. fiz.
Prośba rodziców o organizację zajęć religii dla dziecka