„Góra Grosza” 2019/2020

Celem akcji „Góra Grosza” prowadzonej przez Fundację Towarzystwa Nasz Dom jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domów, bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom spokojnie dorastać. Jak w latach ubiegłych także i tej zimy społeczność szkolna włączyła się do ogólnopolskiej zbiórki przysłowiowego grosika.

W zbiórce trwającej od 25 listopada 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły zebrali: 762, 95 zł. Najwyższe kwoty wpłaciły klasy VIIa (157,50zł), VIa (156,64zł) oraz IIIa (154,41zł). Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę za okazane dobre serce i chęć pomocy innym.

Katarzyna Janiaczyk