Rekrutacja 2019/20

 

Lista dzieci przyjętych do klasy I  
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I  
Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego  

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

do oddziału przedszkolnego 

 
Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego  
Oświadczenie woli -  odział przedszkolny  
Oświadczenie woli - klasa pierwsza  
Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego