Dokumenty szkoły

Statut 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania
Program wychowawczo - profilaktyczny
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  
Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych