Dokumenty szkoły

Statut szkoły wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania znajduje się do wglądu w kancelarii dyrektora szkoły, sekretariacie oraz bibliotece szkolnej

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania znajdują się do wglądu u nauczycieli przedmiotów

 

 
Program wychowawczo - profilaktyczny
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  
Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych